Verzamelbeurzen

impressie van onze beurs impressie van onze beurs


De Eindejaarsbeurs en 2 Bolwerk beurzen komen in 2020 te VERVALLEN.

In de agenda kunt u de nieuwe datums zien wanneer de beurzen in 2021 worden gehouden. Dit is onder voorbehoud, want ook hier geldt dat de regels en de ruimte van de zaal het mogelijk moet maken om een beurs veilig te organiseren.


De Vereniging Organisatie Verzamelbeurzen Veluwe (V.O.V.V.) organiseert jaarlijks een tweetal grote beurzen:

* de Eindejaarsbeurs, tussen de kerstdagen en de jaarwisseling, en
* Hollandfila, voorafgaand aan de zomervakantie. In 2020 komt deze echter te vervallen i.v.m. andere internationale tentoonstellingen en beurzen.

Daarnaast organiseren we nog een kleinschaligere postzegel- en muntenbeurs in Apeldoorn.

Via de links hiernaast kunt u van de diverse beurzen nadere informatie vinden.

English Deutsch